Doneren

Om onze projecten waar te kunnen maken hebben wij geld nodig. Daarvoor doen wij een beroep op U.  Met uw steun gaan wij er een succes van maken.

Wanneer u een eenmalige gift wenst te doen kunt u het bedrag  op onderstaand banknummer overmaken. Als u uw e-mailadres vermeld houden wij u op de hoogte van de gang van zaken!

Afbeelding (4)

Banknummer: NL72 ABNA 061 62 13 298  t.n.v. “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië” te Beverwijk.

Indien u ons eenmalig of voor een maandelijks bedrag wenst te machtigen, kunt u gebruik maken van het bijgaande machtigingsformulier. De stichting heeft de ANBI-status. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34325359. Doneren