Doneren

Doneren

Om onze projecten waar te kunnen maken hebben wij geld nodig. Daarvoor doen wij een beroep op U.  Met uw steun gaan wij er een succes van maken.

Wanneer u een eenmalige gift wenst te doen kunt u het bedrag  op onderstaand banknummer overmaken. Als u uw e-mailadres vermeld houden wij u op de hoogte van de gang van zaken!

Banknummer: NL72 ABNA 061 62 13 298  t.n.v. “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië” te Beverwijk.

Indien u ons eenmalig of voor een maandelijks bedrag wenst te machtigen, kunt u gebruik maken van het bijgaande machtigingsformulier. De stichting heeft de ANBI-status. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34325359.