Kaleab Masresha

Kaleab Masresha

Kaleab

Kaleab is geboren in Ethiopië te Debremarkos op 24 Oktober 1971. Hij is katholiek opgevoed en heeft in Ethiopië een opleiding tot priester gevolgd. In 2005 is Kaleab naar Nederland gekomen.

Na enige jaren priesterschap te Beverwijk, is Kaleab momenteel priester in de Rooms Katholieke St. Pancratiuskerk te Castricum.

Als gewaardeerd burger is Kaleab volledig geïntegreerd en opgenomen in de samenleving. Naast zijn werkzaamheden als priester zet hij zich in voor jong en oud , zwak en sterk , arm en rijk! Vanaf 2005 speelde Kaleab als rechtshalf in het zaterdag veteranenteam van RKVV DEM. Met zijn geheel eigen speelstijl en zijn persoonlijkheid heeft hij ook bij zijn team inmiddels alom waardering en respect afgedwongen.

In de maand september brengt Kaleab jaarlijks een bezoek aan zijn geboorteland. Naast het gebruikelijke familiebezoek heeft hij al vele arme kinderen met geld en middelen kunnen ondersteunen. Mede hierdoor is voor hen een betere toekomst weggelegd. Als medespelers en vrienden van Kaleab hebben wij zijn project geadopteerd.

Als team hebben wij daarnaast tevens nog enkele andere duurzame projecten opgepakt en gaan we gezamenlijk voor een mooi resultaat!