Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Op 3 februari 2009 is de stichting officieel ingeschreven. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Beverwijk. De stichting heeft tot doel:(Financiële) ondersteuning van maatschappelijke en sociale projecten in Ethiopië en voorts tot al hetgeen hiermee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden:

  • L.J.M. Rozestraten – Voorzitter
  • H.M. Kok – Penningmeester
  • C.J.M. de Reus – Secretaris/webmaster
  • R.J.S.Burger – Bestuurslid
  • A.F.M. van der Klooster – bestuurslid
  • K.Shiferaw Masresha – bestuurslid